Bến Tre: Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

Trường Chính trị Bến Tre tham gia các hội thi giảng dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trường Chính trị Bến Tre tham gia các hội thi giảng dạy giỏi toàn quốc các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Hướng dẫn số 77-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Hướng dẫn tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp năm 2013-2014”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2013-2014.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh của Bến Tre sẽ tạo thành phong trào thi đua giảng hay, giảng giỏi trong đội ngũ giảng viên, kể cả giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và lực lượng báo cáo viên của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Thông qua hội thi, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của giảng viên.

Hội thi cũng là cơ hội, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giảng viên và báo cáo viên giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đưa hoạt động chính trị các huyện, thành phố vào nề nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thông qua Hội thi, cấp ủy các cấp có định hướng chỉ đạo sâu sát hơn về công tác giáo dục lý luận chính trị; về vị trí, vai trò của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tạo điều kiện cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội thi sẽ thực sự là ngày hội, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng tài năng sư phạm và trình độ năng lực của mỗi giảng viên, có tác dụng giáo dục, động viên, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị, chọn cử giảng viên đạt giải cao tham dự hội thi khu vực phía Nam.

Theo Kế hoạch số 49-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, các giảng viên, báo cáo viên tham dự Hội thi lựa chọn một bài trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy do Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành. Cụ thể là chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, chương tình bồi dưỡng công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, chương trình Sơ cấp lý luận chính trị.

Các thí sinh tham gia hội thi sẽ phải thực hiện 3 nội dung:

- Phần thứ nhất là soạn giáo án, yêu cầu đối với giáo án phải ngắn gọn, rõ ràng, không quá 20 trang đánh máy. Giáo án gửi về cho Ban tổ chức Hội thi trước ngày thi 20 ngày.

- Phần thứ hai là thi thuyết trình, thí sinh chọn một hoặc nhiều phần thi trong bài đã đăng ký dự thi để thuyết trình trong 25 phút.

- Phần thứ 3 là thi ứng xử, các thí sinh trả lời câu hỏi phụ do thành viên Ban giám khảo đặt ra. Nội dung các câu hỏi sẽ liên quan trực tiếp tới bài giảng và kỹ năng sư phạm. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi không quá 5 phút.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2013-2014 của Bến Tre chỉ tổ chức thi ở cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2013.

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục